Algemene voorwaarden

1. Om er zeker van te zijn dat de aanzoeken op onze website authentiek zijn, vragen wij je bij het indienen van een aanzoek om je e-mailadres. Dit adres gebruiken wij om een bevestigingsmail te sturen, waarmee je je aanzoek kunt verifiëren. Je e-mailadres wordt niet naast je aanzoek getoond. Het gebruiken van een tijdelijk -of wegwerp e-mailadres is niet toegestaan.
2. In het aanzoek worden de voornamen als weergegeven die je hebt ingevoerd. Op de verwerking van de door jouw gegeven persoonsgegevens is onze privacy statement van toepassing.
3. Deelname aan acties mag slechts eenmalig. Onvolledige aanzoeken (te weinig tekst en/of foto’s) worden uitgesloten van de actie.
4. Origineelhuwelijksaanzoek.nl kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op jouw verhaal. Je vrijwaart Origineelhuwelijksaanzoek.nl van alle claims van derden in verband met door jouw geplaatste informatie.
5. Informatie die je publiceert via het aanzoek indienen is en blijft jouw eigendom (of dat van jouw toeleveranciers). Wij verkrijgen echter wel een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst en dus te publiceren op onze website.
6. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Je verleent dus voor elk geplaatst bericht een eeuwigdurende niet-exclusieve licentie. Je begrijpt dat de teksten derhalve ook aangepast en/of verwijderd mogen worden door ons en dat daarnaast de teksten ook gevonden kunnen worden via zoekmachines. Inhoudelijk zal de strekking en mening niet aangepast worden, het zal enkel gaan om aanpassingen die de taal en leesbaarheid ten goed te komen.
7. Voor aanpassing/of verwijdering behoeft geen uitleg van ons. Wel kunnen wij bepaalde foto’s en teksten weigeren indien naar onze mening dit niet past in het concept van Origineelhuwelijksaanzoek.
8. Verder verklaar je dat het geplaatste aanzoek geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en dat je, indien je wel materiaal van derden plaatst, hiervoor toestemming heeft gekregen.
9. Indien wij constateren dat jouw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, zijn wij gemachtigd om op eigen naam of namens jou hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor onze rekening maar je dient zo nodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbied je niet jouw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van aanzoeken.

 

Adsense

Deel jullie unieke verhaal met foto's en ontvang een eigen pagina!